EVS.NU Edwin's homepage

wie ben ik mijn meningen en belevenissen wandelinfo links

Mijn meningen en belevenissen

Af en toe heb ik de onbedwingbare behoefte mijn mening te verkondigen. Deze pagina misbruik ik daarvoor. Daarnaast schrijf ik hier over belevenissen die ik de moeite waard vind om te delen.

Klimaatcriminaliteit

IJsselstein - 29 januari 2023 - Afgelopen dinsdag was ik op werkbezoek bij de ARN. Het is een afvalverwerker in het Gelderse Weurt, nabij Nijmegen. Dit bedrijf recyclet het luierafval van mijn werkgever. Over het business model was de manager eerlijk: geld verdienen met de oude economie, om te kunnen investeren in de circulaire economie. Met de protesten van afgelopen zaterdag, was dit deze week een actueel onderwerp.

Inlaat van luiers voor recyclingDe protesten waren tegen het subsidiŽren van fossiele producten, dus producten welke gemaakt zijn fossiele stoffen als olie. Deze zijn met de huidige consumptie eindigend en leiden bij verwerking en verbranding tot uitstoot van broeikasgassen. Het is dus evident dat gebruik hiervan afgebouwd dient te worden. Een transitie naar meer circulariteit is noodzakelijk. De vragen zijn dan hoe die transitie vorm kan krijgen en hoe subsidies daar aan bijdragen.

De eerste vraag kent twee mogelijke antwoorden. Bedrijven als de ARN, maar ook bijvoorbeeld Shell en Eneco, werken aan een transitie waarbij geld uit de fossiele economie wordt gebruikt om een transitie naar de circulaire economie mogelijk te maken. Dat maakt Shell ťťn van de grootste vervuilers van Nederland, maar ook de grootste investeerder in hernieuwbare energie. Het tweede antwoord op de eerste vraag is radicaal stoppen met consumptie van fossiele producten, of op z'n minst minimaliseren. Dat leidt geheid pijlsnel tot enorme afname van welvaart, maar ook tot een gezondere leefomgeving. De biodiversiteit zal ongetwijfeld snel toenemen, de klimaatopwarming afnemen.

De vraag hoe subsidies kunnen bijdragen aan de benodigde transitie, is minder eenvoudig. Dat begint al met de definitie van subsidie. Diesel is belast, kerosine niet. Is dit subsidie op vliegreizen of niet? Mij lijkt het op z'n minst een financiŽle prikkel om vliegreizen te bevorderen, maar geen subsidie. De protestanten op het einde van de A12 dachten daar anders over. Uiteindelijk is dat natuurlijk een semantische discussie. Het gaat erom dat financiŽle prikkels van de overheid milieuvervuilend gedrag moeten beprijzen en milieuvriendelijk gedrag moeten stimuleren. Zo ver is het nog lang niet en dat maakte de protesten in mijn optiek meer dan terecht, terechter dan de protesten van snelweg blokkerende boeren, politieagenten en vrachtwagenchauffeurs. Ondanks dat die groepen meer begrip lijken te krijgen vanuit de handhavende overheid, ging het daarbij enkel om geld, niet om idealen. Geld vragen kan wat mij betreft prima op het Malieveld, terwijl ik begrijp dat voor idealen af en toe wat meer confrontatie nodig is. Dat is protest, geen criminaliteit zoals het Openbaar Ministerie afgelopen dagen trachtte te framen.

Toch blijft vooral de eerste vraag actueel, hoe wordt een transitie het beste bereikt? Mij lijkt evolutie de weg, dus niet de revolutie. Vervallen in armoede leidt nou eenmaal niet tot meer levensvreugde, ook niet als de natuur snel opbloeit. Wel staan de seinen op rood, dus er mag wel versneld worden. Belasting op kerosine, prima. Zo zijn er vast meer voorbeelden waarbij andere financiŽle prikkels vanuit de overheid kunnen bijdragen aan een versnelde transitie. Bedrijven die evolueren uitmaken voor criminele organisaties, heb ik wel moeite mee. Bij de ARN zag ik bevlogen mensen die tegen de stroom in resultaten bereiken. Of die ook bereikt worden door op de A12 te roepen dat Shell een criminele organisatie is, vraag ik me af.

Net als milieueffecten niet kunnen worden versimpeld tot enkel CO2-reductie, kan een transitie niet versimpeld worden tot een revolutie. Laten we daarom vooral in gesprek blijven over hoe die evolutie zo snel mogelijk waarheid wordt. Toenadering is bittere noodzaak. Ik ben benieuwd welke partij een betere openingszin weet dan de ander uitmaken voor crimineel.

Predik jij ook de evolutie? Email mij!

Bezuinigen

IJsselstein - 15 januari 2023 - De inflatie neemt toe en loonkosten stijgen behoorlijk. Voor veel organisaties is dat reden om fors te bezuinigen. De kunst is om dat goed te doen.

Bezuinigen"Bezuinigen doe je op begroting", zei een goede controller eens tegen mij. Dat is en verstandig uitgangspunt. Het ombuigen van de begroting en vervolgens met begrotingsdiscipline kosten ombuigen, levert ieder komend jaar weer geld op. Daarnaast is er over nagedacht. Een begroting behoort immers een doordacht beleidsstuk te zijn. De andere manier van bezuinigen is op uitgaven. Ontstane vacatures niet invullen is een populaire variant, evenals het plots stopzetten van uitgaven welke niet direct noodzakelijk lijken. Staan deze wel in de begroting, was er waarschijnlijk wel over nagedacht. De kans dat deze wijze van bezuinigen leidt tot toekomstbestendig (financieel) beleid, lijkt vrij klein. Bijvoorbeeld het niet invullen van vacatures leidt tot plotselinge uitval van productiviteit. Als er goed begroot was, kost dit meer opbrengsten dan het bezuiniging oplevert.

De volgende vraag is dan waar het beste op bezuinigd kan worden. Financials zullen kijken naar kostenposten waar niet direct een terugverdientijd tegenover staat. Kwalitatieve investeringen in innovatie, duurzaamheid en scholing zijn dan snel het kind van de rekening. Dit zijn echter wel de investeringen in de toekomst van het bedrijf en de medewerkers daarvan. Hoewel de terugverdientijd niet altijd aan de onderzijde van een Excel gerapporteerd kan worden, voorkomen deze investeringen dat een organisatie wordt ingeghaald door de tijd. Nu bijvoorbeeld niet investeren in duurzame energie, kan over enkele jaren zomaar hele hoge energiebelasting opleveren. Dat zit nu nog niet in een business case, wel in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hetzelfde geldt voor scholing. Een niet bijgeschoolde medewerker zal het eerste jaar wel blijven functioneren. Op termijn zal hij vertrekken naar een organisatie die wel in medewerkers investeert, of achter gaan lopen t.o.v. de concurrentie. Beiden zijn geen aanlokkelijk toekomstperspectief.

Waar kan dan wel op bezuinigd worden? Een populaire bezuiniging is besparen op inkoopkosten, waarbij de leverancier dan geacht wordt hetzelfde te blijven leveren voor minder geld. Harde onderhandelingen waarbij geld het enige onderwerp van gesprek is, zijn dan het wondermiddel. Een leveramncier zal echter willen verdienen, dus linksom of rechtsom alsnog trachten te factureren. Opeens zijn orderkosten, transportkosten, etc. dan onderdeel van de factuur, of de prestatie neemt af tot het minimum contractueeel toegestane niveau. Samen met de leverancier kijken waar bezuinigd kan worden, kan weleens intelligenter zijn. Op het moment dat samen geld verdiend kan worden door afspraken aan te passen, zal de leverancier loyaal blijven. Deze loyaliteit kan net de smeerolie zijn die kosten uiteindelijk laag houden. Daarnaast kan het bij inkoop nooit kwaad om te kijken of alles wat gekocht wordt, daadwerkelijk nodig is. Een goedkoop artikel wat niet noodzakelijk is, is immers nog altijd duurder dan een kostbaar artikel waar geld mee verdiend wordt.

Een ander aspect is management en managementondersteuning. Uit deze hoek komen de bezuinigingsvoorstellen, dus de kans dat de klappen in deze hoek vallen is klein. Is die lean expert die bezuinigingen in het primaire proces adviseert echter nodig voor dat primaire proces, of weten medewerkers zelf ook uitstekend waar de verspillingen zitten? En is die secretaresse produktief, of ondersteunt Outlook eigenlijk ook voldoende? Heeft ieder team een eigen leidinggevende nodig, of kan die leidinggevende ook meerdere teams aan? Het lijken mij goede vragen om te stellen als de begroting weer opgesteld wordt, of deze bijgesteld moet worden.

Hoe kan jouw werkgever bezuinigen? Email mij!

Knallend het nieuwe jaar in

IJsselstein - 9 januari 2023 - Zojuist sprak ik mijn nieuwe buren, die nog aan het verbouwen zijn. "Was er hier veel vuurwerk in de straat?" vroegen ze. Ik was blij te horen dat het ook geen vuurwerkliefhebbers zijn.

Gelukkig nieuwjaar!Vlak voor Oud en Nieuw noemde Minister van Justitie en Veiligheid YesilgŲz de vuurwerktraditie "een mooie traditie". Ze hoopte dat mensen zich aan de regels gingen houden en de traditie kan blijven. Voor het eerst in drie jaar mocht er weer legaal vuurwerk afgestoken worden. Afgelopen twee jaar was het niet toegestaan i.v.m. een vuurwerkverbod. In praktijk was dat een verbod op verkoop in Nederland. Er werd evenzo goed veel vuurwerk afgestoken de afgelopen twee jaar. Dat was dit jaar ook zo in de zeven gemeenten die een vuurwerkverbod hadden ingesteld. Dat was een verbod op afsteken, verkoop en bezit mag een gemeentelijke overheid niet verbieden. Dat had geen enkel effect, in betreffende gemeenten werd evenveel afgestoken als op andere plaatsen. Het resultaat van dit al was uiteraard veel vuurwerkverkoop en veel vuurwerk in ce lucht. Hier in de buurt waren, net als elders, al een paar dagen knallen te horen. Op Oudjaarsavond werden het de gehele avond al pijlen afgestoken door een achterbuurman. Schijbaar had hij geld te veel verdiend in het afgelopen jaar. Om middernacht ging het uiteraard helemaal los, tot ongeveer half twee. Daarna werd het rustig. Het was vooral in de omgeving. Mijn nieuwe buren kon ik gerust stellen. Bij ons in de straat wordt al jarenlang vrijwel geen vuurwerk afgestoken.

Een mooie traditie lijkt mij een feestelijk moment samen. Om middernacht met wat vuurwerk het nieuwe jaar welkom heten, kan ik mij wel wat bij voorstellen. Dat is de vuurwerktraditie echter al lang niet meer. Meerdere dagen worden mensen en dieren de stuipen op het lijf gejaadgd met knallen zo hard als bommen. Vervolgens is het op 31 december vanaf zes uur 's avonds legaal om vuurwerk af te steken. Deze tijd is ooit vervroegd naar tien uur 's morgens om de verkoop t stimuleren, wat goed is voor de economie, Later is het zes uur geworden, omdat de politiek inzag dat de gehele dag vuurwerk gekkenwerk was. Volgens mij is dit het failliet van de vuurwerktraditie. Loslaten van het principe om vanaf middernacht het nieuwjaar in te luiden, lijkt mij het einde van de traditie. Wat rest, is de ellende. Behalve gigantische hoeveelheden fijnstof in het milieu en onuitstaanbare angsten bij dieren, zijn er de doden en gewonden. Dit jaar was er ťťn dode met carbid schieten, meerdere gewonden met vuurwerk. Daar zaten ook kinderen bij, o.a. een kind van zeven met oogletsel en een kind van elf wat een oog en een hand moet missen. "Een mooie tragitie" hoor ik dan echoŽn als ik dat lees. Als we dat vinden, laten we ons dan op z'n minst beperken tot de echte traditie, een uurtje onschuldig vuurwerk na middernacht.

Is jouw jaar gelukkig begonnen? Email mij!

Goede voornemens

IJsselstein - 1 januari 2023 - Het is Nieuwjaarsdag 2023. Het jaar 2022 is geŽindigd met de warmste Oudjaarsdag ooit gemeten. Het maakte de dag perfect om goede voornemens te maken voor het komende jaar.

Gelukkig nieuwjaar!Geheel conform traditie is het jaar begonnen met vuurwerk en bijbehorende schade voor mens, dier en milieu. Het lijkt soms alsof Nederland uit twee samenlevingen bestaat. In de ene samenleving is geen geld voor energie, wordt volop vuurwerk afgestoken en is klimaatopwarming niks meer dan lekker weer in de zomer. De andere samenleving bulkt van het geld, kijkt met afschuw en verbazing naar vuurwerk en maakt zich heel veel zorgen over opwarming van het klimaat. Uiteraard is het in werkelijkheid minder zwart-wit. Er zijn meer onderwerpen waar de meningen over verschillen en de scheidslijn tussen groepen is niet altijd dezelfde. Gelukkig zijn er ook nog volop mensen die zelfstandig en genuanceerd hun mening vormen en daar op fatsoenlijke wijze naar handelen. Waarschijnlijk is het de meerderheid, die echter het minste gehoord wordt. Wel is het een feit dat polarisatie toeneemt, tegelijk met verplintering. Het zou mooi zijn als 2023 het jaar van de kentering daarin wordt.

Zelf ben ik dol op lekker weer. Ik kan me nu al verheugen op het voorjaar met open terrassen, zonneschijn en vrolijke mensen op straat en strand. Als de afgelopen jaren mij ťťn les geleerd hebben, is dat genieten van het moment verreweg het belangrijkste van het leven is. Het kan snel omslaan, ervaringen maken het leven. Afsteken van vuurwerk behoort daar voor mij niet bij. Mensen doden of verwonden, de lucht verontreinigen en dieren de stuipen op het lijf jagen, zijn geen ervaringen die mijn leven waarde geven. Genieten van het moment gaat ook niet als er niet goed op terug gekeken kan worden, door mijzelf en door volgende generaties. Een overschot aan broeikasgassen, te veel stikstofverbindingen in de natuur, vernietiging van grondstoffen, leven in het verleden: het past allemaal niet in mijn wereldbeeld. Elkaar horen, samen avonturen beleven en de wereld mooier achter laten voor opvolgende generaties, horen er wel bij. Wat er ook gebeurt, mijn goede voornemen is om 2023 daar aan te besteden.

Wat is jouw goede voornemen? Email mij!Mijn meningen en belevenissen uit 2022 zijn te vinden in het log archief 2022

Mijn meningen en belevenissen uit 2021 zijn te vinden in het log archief 2021

Mijn meningen en belevenissen uit 2020 zijn te vinden in het log archief 2020

Mijn meningen en belevenissen uit 2019 zijn te vinden in het log archief 2019

Mijn meningen en belevenissen uit 2018 zijn te vinden in het log archief 2018

Mijn meningen en belevenissen uit 2017 zijn te vinden in het log archief 2017

Mijn meningen en belevenissen uit 2016 zijn te vinden in het log archief 2016

Mijn meningen en belevenissen uit 2015 zijn te vinden in het log archief 2015

Mijn meningen en belevenissen uit 2014 zijn te vinden in het log archief 2014

Mijn meningen en belevenissen uit 2013 zijn te vinden in het log archief 2013

Mijn meningen en belevenissen uit 2012 zijn te vinden in het log archief 2012

Mijn meningen en belevenissen uit 2011 zijn te vinden in het log archief 2011

Mijn meningen en belevenissen uit 2010 zijn te vinden in het log archief 2010

Mijn meningen en belevenissen uit 2009 zijn te vinden in het log archief 2009

Mijn meningen en belevenissen uit 2008 zijn te vinden in het log archief 2008

Mijn meningen en belevenissen uit 2007 zijn te vinden in het log archief 2007

Mijn meningen en belevenissen uit 2006 zijn te vinden in het log archief 2006

© EVS.NU